Nav feriepenger 2016

Refusjon av feriepenger til arbeidsgiver for 2016 – Altinn

Altinn – Refusjon av feriepenger til arbeidsgiver for 2016

NAV forbereder seg på kommunesammenslåinger som følge av kommunereformen og vi har derfor sentralisert stønadsregnskapet, som tidligere ble ført …

Ferie og feriepenger – nav.no

4. jan. 2023 — Noen pengestøtter fra NAV gir rett til ferie og/eller feriepenger. Se hva som gjelder deg og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.

Noen pengestøtter fra NAV gir rett til ferie og/eller feriepenger. Se hva som gjelder deg og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.

Feriepenger fra NAV – Det er din pensjon

AFP i offentlig sektor – slik oppgir du feriepenger og etterslepsinntekter – nav.no

21. des. 2022 — AFP i offentlig sektor – slik oppgir du feriepenger og etterslepsinntekter. Etterslepsinntekter må regnes med på spesielle måter i den …

Etterslepsinntekter må regnes med på spesielle måter i den forventede inntekten du oppgir til NAV. Feriepenger regnes i en del tilfeller som

Tar feriepengene fra de arbeidsløse – FriFagbevegelse

Feriepenger fra NAV – Det er din pensjon

10. mai 2021 — Feriepenger Fikk du utbetalt penger fra NAV i 2020 som gav rett til feriepenger? Feriepengene fra NAV får du utbetalt i mai 2021.

Snart kommer feriepengene fra NAV – Dinside – Dagbladet

Tar feriepengene fra de arbeidsløse | FriFagbevegelse

Folk som mottar dagpenger gjennom Nav, vil ikke lenger tjene opp feriepenger til året etter. Arbeidsminister Robert Eriksson vil fjerne ferietillegget i …

Arbeidsminister Robert Eriksson vil fjerne ferietillegget i dagpengeordningen. Det betyr at de som er arbeidsløse, og de som nylig har kommet seg i jobb etter en periode som arbeidsløs, ikke får penger til å ta ferie. Staten sparer 1 milliardr kroner på dette, men først fra 2016.

Disse får feriepenger fra Nav – Nettavisen

Feriepenger: Snart kommer feriepengene fra NAV

26. mai 2015 — … svangerskapspenger eller foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon, vil du få utbetalt feriepenger innen 31.mai 2016, skriver NAV på sine …

Se hvem som har rett på feriepenger.

Trekk i lønn for ferie – Skatteetaten

Feriepenger | Disse får feriepenger fra Nav

9. mai 2017 — Med noen ytelser fra Nav, følger det også med feriepenger. … feriepenger har krav på i 2017 er regnet ut fra utbetalinger du fikk i 2016.

Er du blant de som oppfyller vilkårene, så kommer pengene på konto innen 31. mai.

Vurdering av om en avtale mellom Nav og en skrivetolk var en …

Trekk i lønn for ferie – Skatteetaten

3. jan. 2019 — NAV har behov for opplysninger om brutto feriepenger og brutto arbeidsinntekt som inngår i grunnlag for beregning av ytelser. I tilfeller hvor …

Rundskriv til ftrl kap 8 – Sykepenger – Lovdata

Vurdering av om en avtale mellom Nav og en skrivetolk var en oppdragsavtale eller arbeidsavtale – Sivilombudet

26. jan. 2022 — Tolken hadde krav på å få utbetalt feriepenger for utført arbeid innenfor rammene av denne avtalen. Sivilombudet ber om at Nav foretar en …

Rundskriv til ftrl kap 8 – Sykepenger – Lovdata

Fra 20. desember 2016 ble det tilføyd at man ikke har rett til sykepenger mens man … Spørsmål om forskuttering av feriepenger avgjøres av NAV etter de …

Keywords: nav feriepenger 2016